IMPERIUL CULTURAL ,,M,, FOAIE STATISTICĂ PENTRU PUBLIC 
Pentru amatorii de statistici și pentru cei grăbiți după cifre și evenimente:
– Ani de muncă.......................……din cei 80..............64
– Profesii (profesor, inspector în cultură,jurnalist, intreprinzător).......... 4
– Ani de studii: generale, liceale, facultăți, doctorat la București…………….28
– Locuri de muncă……………………………………..9
– Sancțiuni / decorații………………………………….0
– Cărți scrise – tipărite – manuscrise……………….52
– TVV, telespectatori în cifre, momente (înființată în 1990).........500.000
– Reviste conduse……………………………………...3
– Ziare înființate și conduse…………………………2
– Microbiografii în Enciclopedia Presei Românești (2012)…..................9
– Microportrete în Dicționare cu personalități……..14
– Membru UZPR, Liga Scriitorilor, Asociația Scriitorilor
Români din America de Nord
– Pagini tipărite – în cărți………………………22000
– în reviste...……………………………...........................4000
– în ziare………………………………................15600
– Altele (afișe, scrisori, cereri…)…...............…………?
Cărți cu autografe primite, cu aprecieri pozitive ….883
Autografe acordate pe cărțile proprii……peste 10.000
Articole publicate în cele peste 35 de publicații, aproximativ 3000
Cărți tipărite………………………………………….50
Cărți donate bibliotecilor, inclusiv străine………3000
Elevi la care a predat în cei 36 de ani, aproximativ 6000
Participanți la „Școala de presă”…....………peste 500
Țări vizitate…....……………………………………..32
Personalități intervievate (fără „eroii reportajelor”),1088
Președinți de stat………………………….…….10
Primminiștri…...……………………………….16
Miniștri...………………………………………....?
Oameni de cultură și știință, artiști etc. aprox... 1000
Ierarhi…………………………...aproximativ 80
Aprecieri primite în scris: 70+75+11+77+ 60+…......304
Avere:……………..„nu sunt bogat, dar nu sunt sărac”
Stare familială: căsătorit de 60 de ani, 3 copii, 9 nepoți,1 strănepot
Prieteni……………………………………………puțini
Dușmani………………………………………......mulți
Invidioși…………………………………și mai mulți!?
80 – ani; 31 – TVV; 29 – Unison Radio; 25 – ziarul; 50
de cărți; 6 ani de la apariția M.C.R.
Eu sunt omul muncii mele imposibil de egalat vreodata!

[ add comment ]

<<First <Back | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Next> Last>>